Vítejte! Jste návštěvník:

 

Zanechte vzkaz v návštěvní knize

 

Tyto stránky jsou vzpomínkou na putování po Svaté zemi v roce 2005.

Kliknutím na obrázek vstoupíte do galerie daného dne.

 

Je také možné navštívit fotogalerii z roku 2008.

 

 

20. září – úterý

 

Tel Aviv | Caesarea Přímořská – Herodův akvadukt | svatyně Stella Maris na úpatí hory Karmel – Eliášova jeskyně – Haifa | Nazaret

 

21. září – středa

 

Jordán – obnova křestních slibů – Jardenit | Hora Blahoslavenství – mše svatá | Tabgha – rozmnožení chlebů | Primát sv. Petra | Petrova ryba – oběd | Kafarnaum – dům sv. Petra (Ježíšovo útočiště) – synagoga, kde Ježíš učil a uzdravoval nemocné | Tiberias – výlet lodí po Genezaretském jezeře | Kána Galilejská – obnova manželských slibů | Nazaret

 

22. září – čtvrtek

 

Nazaret – basilika Zvěstování Panny Marie, kostel sv. Josefa | Hora Tábor – mše svatá | Jericho | Betlém

 

23. září – pátek

 

Pole pastýřů (Betlém) | Karmelský klášter | basilika Narození Ježíše Krista – jeskyně Mléka – mše svatá | nomádský stan (restaurace)

 

24. září – sobota

 

Pater Noster (Olivová hora) | židovský hřbitov | Dominus Flevit | kostel sv. Marie Magdalény | Getsemany – mše svatá | hrob Panny Marie | místo odsouzení Pána Ježíše – kostel bičování Pána Ježíše | Via dolorosa | basilika Božího hrobu

 

25. září – neděle

 

kostel sv. Josefa – mše svatá (Beltém) | Masada | Mrtvé moře | Qumrán | vyhlídka na klášter (Judská poušť)

 

26. září – pondělí

 

basilika Božího hrobu – Golgota, Boží hrob – mše svatá | Hora Sión – večeřadlo – Davidův hrob – kostel Usnutí Panny Marie | Zeď nářků | Betanie – Lazarův hrob

 

27. září – úterý

 

Ain Karem – kostel Navštívení Panny Marie u Alžběty, Panny Marie, Matky církve | kostel narození Jana Křtitele | Tel Aviv