Tyto stránky jsou vzpomínkou na putování po Svaté zemi v roce 2008 ve fotografiích P. Petra a P. Ladislava.

Je také možné navštívit fotogalerii z roku 2005.

 

 

|den první|

Vlčnov | Bratislava | Tel Aviv

 

|den druhý|

Ain Karem - kostel Narození Jana Křtitele, kostel Navštívení Panny Marie u Alžběty, Panny Marie, Matky církve |

Jeruzalém - hrob Panny Marie, Betfage, kostel Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemany

 

|den třetí|

Betlém - Pole pastýřů, klášter sester karmelitek, Jeskyně mléka, bazilika Božího Narození

 

|den čtvrtý|

Betanie - Lazarův hrob |

Jeruzalém - památník holocaustu Jad Vashem, Zeď nářků, hora Sión - kostel Zesnutí Panny Marie, večeřadlo, Davidův hrob

 

|den pátý|

Judská poušť | Kumrán | Masada | Mrtvé moře | Jericho

 

|den šestý|

Jeruzalém - bazilika Božího hrobu, Via dolorosa, kostel na místě odsouzení a bičování Pána Ježíše, jeruzalémský bazar

 

|den sedmý|

Hora Tábor | Nazaret - bazilika Zvěstování Panny Marie, kostel sv. Josefa, večerní procesí

 

|den osmý|

Kána Galilejská | Jordán - Jardenit | Primát sv. Petra | Kafarnaum | Hora Blahoslavenství | Genezaretské jezero | Nazaret

 

|den devátý|

Haifa | Hora Karmel | Caesarea Přímořská | Tel Aviv | Bratislava

 

 

 Jste návštěvník: