znakbar.jpg
Menu
Informace o sekci
Stránky spravuje:
 
Poslední úpravy:
18. března 2015
Valid XHTML 1.0!
 
ORDO VIRGINUM
Stav panen
Vítejte...
Dnes je 29.3.2017
 
Co nás čeká

Povolanie zasvätených panien v súčasnom svete

Samota s Bohom & osamelosť
Stretnutie zasvätených panien, kandidátok, kňazov a sympatizantiek OV krajín strednej a východnej Európy, Badín 2. – 5. 7. 2015

Plakátek (DOC, 539 KB) Přihláška (DOC, 14 KB)


Zasvěcení panen v ostravsko-opavské diecézi

Dne 28.3.2015 v 10.00 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě bude zasvěcena sestra Lucie Švancarová.

Zasvěcení panen v ostravsko-opavské diecézi (PDF, 167 KB)


EXERCICIE 2013

Exercicie 2013 se budou konat, dá-li Pán, ve dnech 11.-17. 8. 2013 na Svatém Hostýně a povede je P. Antonín Krasucki OP.


Celostátní setkání zasvěcených panen a kandidátek 2013

Celostátní setkání 2013 se bude konat ve dnech 15.-17.11.2013 na Velehradě. Provázet nás bude o. arcibiskup Mons. Jan Graubner.


VEZMI A ČTI

Biblický program VEZMI A ČTI je konkrétní odpovědí na pastýřský list českých a moravských biskupů, kteří vyzvali k přípravě na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje v roce 2013. Jedním ze základních témat přípravy je právě Boží slovo, které soluňští bratři jako poklad víry do naší země přinesli. Program VEZMI A ČTI chce pomoci ke znovuobjevení tohoto bohatství, které má svoji hodnotu nejen pro věřící ve farnostech, ale obecně pro celou naši společnost. Cílem programu je pozvání k pravidelnému osobnímu nebo společnému čtení Bible. Už samotné čtení Písma svatého je novým poznáním a obohacením, umožňuje ale čtenáři i další hlubší rozměr: tajemné setkání se samotným Hospodinem.

Pro ty, kteří se rozhodnou s novým nasazením Písmo svaté číst, nabízejí řadu informací nové internetové stránky: vezmiacti.cz


Celostátní setkání zasvěcených panen v roce 2010

Celostátní setkání zasvěcených panen v roce 2010 bude bezprostředně navazovat na exercicie. Setkání začne v sobotu 28. 8. v 9:00, je na ně tedy třeba přijet již v pátek 27. 8. večer, a bude ukončeno v neděli 29. 8. 2010 obědem. V rámci tohoto setkání bude otec biskup Karel Herbst sloužit mši svatou s obnovou zasvěcení.


Zasvěcené panny na Facebooku

Skupina Order of Consecrated Virgins in Scandinavia na populárním serveru Facebook byla zřízena pro sdílení informací o povolání zasvěcených panen a pro publikování informací o setkáních, vzdělávacích a rekolekčních programech pro zasvěcené panny a kandidátky z celého světa. Skupina je uzavřená, pro vstup je nutné schválení administrátorem.

Z nejnovějších plánovaných akcí zasvěcených panen:
Kodaň 14. – 15. listopadu – studijní den zasvěcených panen a kandidátek. Dorozumívacím jazykem bude angličtina.
Stockholm 16. – 18. června – rekolekce s biskupem Anders Arboreliusem

Bližší informace a kontakt: Marianne Groesmezer

Setkání zasvěcených panen v Německu: Main u Frankfurtu
16. – 18. října 2009
Bližší informace a kontakt: Irmingard Breuer


Zasvěcené panny královéhradecké diecéze pořádají pouť za nová duchovní povolání

Pozvánka na pouť (PDF, 185 KB)


Týden modliteb za povolání 2009

Tiskové středisko České biskupské konference zveřejnilo zprávu s POSELSTVÍM SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. KE XLVI. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ. Další informace na webu ČBK.
Dokument „Týden modliteb za...“ (PDF, 506 KB)



Celostátní setkání a exercicie zasvěcených panen České republiky v letech 2007-2013

Celostátní setkání a exercicie zasvěcených panen České republiky zajišťuje každý rok jedna z českých nebo moravských diecézí.
Přehled:
2007 diecéze plzeňská
2008 diecéze brněnská
2009 diecéze ostravsko-opavská
2010 arcidiecéze pražská
2011 diecéze královéhradecká
2012 diecéze litoměřická
2013 arcidiecéze olomoucká


Malá statistika k datu 12.8.2009
 
Počet zasvěcených panen v ČR:37
Počet kandidátek:11
 
Podle diecézí (zasvěcené + kandidátky):
Brno4 + 0
České Budějovice1 + 0
Hradec Králové6 + 1
Litoměřice3 + 0
Olomouc3 + 4
Ostrava-Opava3 + 1
Plzeň7 + 1
Praha11 + 3
 
První zasvěcení:5. 9. 1992 v Praze
Poslední zasvěcení:11.08.2009 Litoměřice
Průměrný věk:51
Nejčastější dosažený stupeň vzdělání:vysokoškolské
Nejčastější zaměstnání:církevní administrativa a pastorace,
zdravotnictví a sociální služby,
školství



Novinky v sekcích

 Fotogalerie 
25/11/08 Nové fotografie - Exercicie a Národní setkání 2008.
26/11/08 Nové fotografie - Obřad zasvěcení v Praze 22.11.2008.
29/11/08 Nové fotografie - Obřad zasvěcení v Plzni 29.11.2008.
 
 Dokumenty 
17/03/05 Přidán dokument Směrnice ČBK.
17/03/05 Nový dokument Obřad zasvěcení.