Pojď si sáhnout na Boha..


Úvodní slovo

 - mlčí Bůh 2000 let?
 - lze se o Něm přesvědčit?
 - je možné 'si sáhnout'?

Obsah


Epilog

 - měl jsem otevřené srdce?


Kontakt


pz @ 1.10.2004


Motto:

  (Učedníci řekli Tomášovi):
    "Viděli jsme Pána."
       (Tomáš) jim odpověděl:
        "Dokud na jeho rukou stopy po hřebech
           a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku
             do rány v jeho boku neuvěřím!"

               Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř
                a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny,
                 Ježíš přišel, postavil se a řekl:
                 "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi:
                "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce
               a vlož ruku do rány v mém boku.

            Nepochybuj a věř!"
         Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh."
    Ježíš mu na to řekl:
"Že jsi mne viděl, uvěřil jsi."

[Jan 20,25-29]