P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
INDEX _____________________________________________________________ obsah stránek _______
                                                                         
   
  


                       Úvod ..
                       Jan Pavel II. - propagátor zázraků
  
Část 1                 Svědectví zjevné /obsah 1. části/
  
                          Kdyby mu narostla noha…
 
Sekce 1                             Zázrak trvalý
     stopa 1-1                                 Existence Církve
     stopa 1-2                                 Eucharistický zázrak v Lancianu
     stopa 1-3                                 Turínské plátno
     stopa 1-4                                 Rouška z Ovieda
     stopa 1-5                                 Bazilika Svatého Kříže Jeruzalémského
     stopa 1-6                                 Guadalupe
     stopa 1-7                                 Mrtví bez porušení rozkladem
     stopa 1-8                                 Sochy a obrazy Madony a svatých, plačící slzy krve ..
     stopa 1-9                                 Međugorje - kovový Korpus
     stopa 1-10                                 Stigmatizovaní lidé
         
Sekce 2                             Zázraky na místech, kde se stávají často
     stopa 2-1                                 Lourdes - místo zázraků
     stopa 2-2                                 Međugorje - místo milosti
     stopa 2-3                                 Fatima - místo zázraků
     stopa 2-4                                 Naju - místo milosti
     stopa 2-5                                 Montichiari-Fontanelle
    
Sekce 3                             Zázraky na místech, kde se stávají zřídka
     stopa 3-1                                 Hroby světců
     stopa 3-1                                 Poutní místa
    
Sekce 4                             Zázraky v určitý den
     stopa 4-1                                 Krev sv. Januária (Genarra)
     stopa 4-2                                 Květy z Bra
     stopa 4-3                                 Damašek
         
Sekce 5                             Zázrak určený na daný den
      stopa 5-1                                 Znamení v Garabandalu
      stopa 5-2                                 Znamení v Međugorje
         
Sekce 6                             Svědectví prostředníka
     stopa 6-1                                 Prostřednictví jako účast na prorockém poslání
     stopa 6-2                                 Poselství z Fatimy
     stopa 6-3                                 Poselství z Garabandalu
     stopa 6-4                                 Poselství z Međugorje
     stopa 6-5                                 Poselství Božího Milosrdenství a Boží Spravedlnosti
     stopa 6-6                                 Poselství Opravdového Života v Bohu
     stopa 6-7                                 Poselství Mariánskému kněžskému hnutí
     stopa 6-8                                 Poselství z Kibeho
     stopa 6-9                                 Poselství z Amsterdamu
     stopa 6-10                                 Poselství z Turzovky
     stopa 6-11                                 Poselství z Litmanové
 
                                  O duchovních darech (1Kor 13-14)
Část 2                  Svědectví skryté /obsah 2. části/
     
Sekce 7                              Přítomnost trvalá aktivní  
     stopa 7-1                                 Eucharistie - Svaté přijímání
     stopa 7-2                                 Eucharistie - Proměňování
     stopa 7-3                                 Eucharistie - Svatostánek
     stopa 7-4                                 Eucharistie - Výstav Eucharistie, adorace a slavnosti
     stopa 7-5                                 Svátost smíření
     stopa 7-6                                 Svátosti Církve
     stopa 7-7                                 Kristova Církev s papežem v čele
     stopa 7-8                                 Církev jako mystické Tělo
     stopa 7-9                                 Společenství věřících na modlitbách
     stopa 7-10                                 Křesťanská rodina
     stopa 7-11                                 Maria, Dvě Srdce a Plán spásy
     stopa 7-12                                 Charitní služba pomoci
     stopa 7-13                                 Misie a azyl
     stopa 7-14                                 Písmo Svaté - Bible
     stopa 7-15                                 Duch rozlišování
     stopa 7-16                                 Lidé žijící zasvěcený život
     stopa 7-17                                 Sžíravá touha po Bohu - konverze
 
Sekce 8                             Svědectví trvalé
     stopa 8-1                                 Stvořený svět
     stopa 8-2                                 Kristovy stopy ve Svaté zemi
 
Sekce 9                             Svědectví odvozené
     stopa 9-1                                 Katedrála, bazilika, kostel
     stopa 9-2                                 Poutní kostel, kaple
     stopa 9-3                                 Boží muka, obrazy a obrázky
     stopa 9-4                                 Kopie staveb - Kříž, Křížová cesta, Kalvárie, ...
     stopa 9-5                                 Hřbitov
     stopa 9-6                                 Zvony a varhany
     stopa 9-7                                 Posvěcené předměty - růžence, medailky, škapulíře
                                          Svátostiny - svěcená voda, křída, svíce, sůl, sv. oleje
     stopa 9-8                                 Neděle, svátek, letopočet
 
                           Epilog - rozloučení se čtenářem
                           O stránkách


POZNÁMKY:______________________________________________________________________________________________________________/