P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ______________________________________________________ stopa 5-2 / Znamení v Međugorje _________
                                                                         


ZNAMENÍ V MEĐUGORJE

                                    

ZNAMENÍ NA MÍSTĚ PRVNÍCH ZJEVENÍ, ALE AŽ PO SKONČENÍ ČASU MILOSTI


   Výstrahami budou jisté události na Zemi. Dojde k nim za života Mirjany. Podle jejích slov stojíme blízko událostí, které předpověděla Panna Maria.

   Mirjana si - podle přání Gospy - za důvěrníka zvolila P. Petra Ljubičiće. Deset dní před uskutečněním tajemství mu písemně oznámí, co se stane. On si je po týdnu postu a modliteb může přečíst a zveřejnit tři dny předtím, než se mají uskutečnit.
   P. Ljubičić: "Podle všeho, první tajemství se týká Međugorje. První dvě tajemství jsou napomenutím pro nás všechny. Každý, kdo sem po této události přijde, se přesvědčí, že tu Matka Boží byla, že tyto děti mluvily pravdu. To bude důkaz.
   Gospa slíbila, že v Međugorji udělá velké znamení. Bude krásné, velké, náhlé, nepřetržité, hmatatelné a nezničitelné. Když se toto znamení objeví na hoře Crnica, mnoho lidí uvěří, vystoupí na horu a bude prosit o milost i odpuštění. Před znamením v Međugorji nastanou v mnohých oblastech světa předznamení jako varování pro svět. Gospa řekla, že mnozí uvěří, až když přijde to slíbené Znamení, že tam potom poběží, aby prosili o milost odpuštění, ale už bude pozdě. Čas milosti, který prožíváme nyní, se skončí."

                             Hora Zjevení
   Místo Podbrdo je stále navštěvováno. Tento skalnatý svah, zarostlý malými keři a s velkými trny, je místem prvních zjevení Panny Marie v Međugorje. Pěšina směřuje z vesnice Bijakoviči na místo zjevení; cesta se rozšířila jen díky milionům poutníků, kteří vystoupili na tento vrch během minulých 22 let.
   Je potřeba si uvědomovat, že vizionáři běželi nahoru na tento vrch přes kameny a trny bosí, ani neběželi po cestě. Dnes můžeme vidět poutníky pomalu stoupající nebo sestupující s bosými chodidly. To se dělá často jako pokání nebo díkuvzdání na nějaký úmysl.
   Asi na půl cesty k hlavnímu místu zjevení, právě nad místem nazvaným Lovetina, skupina poutníků vztyčila velký dřevěný kříž k označení místa speciálního zjevení vizionářce Mariji dne 26. června 1981. Hrozně vykřikla směrem zpět k ostatním, když seběhla z volné cesty, po které večer běžela dolů před ostatními po jejich skupinovém zjevení. Panna Maria se objevila za ní znovu zcela náhle a s velkým křížem, Její tvář byla smutná, s prosbou "Mír, mír a pouze mír. Mír musí vládnout mezi Bohem a člověkem, a mezi lidmi!"


   Jakov: "Viděl jsem znamení na vlastní oči. Znám přesný den, kdy se uskuteční."


               

                        http://web.katolik.cz/feeling/6_4.htm

obsah | předchozí | další
pointer_____________________________________________________________________________________