P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ______________________________________________________ stopa 6-9 / Poselství z Amsterdamu _________
                                                                         


POSELSTVÍ Z AMSTERDAMU

                                   

AMSTERDAM[1]

   25.3.1945 na svátek Zvěstování se jisté 34-leté ženě, jež si přála být veřejností nepoznána, zjevila Svatá Panna a oznámila zde, podobně jako předtím v r. 1917 ve Fatimě, že válka brzy skončí. Ukázala přitom na svůj růženec a dodala: "To je díky tomuto. Vytrvejte!"
   Vizionářka nedlouho před svou smrtí vystoupila z anonymity: Jmenuje se Ida Peerdemanová, narodila se 13.8.1905 a zemřela 17.7.1996. Byla to prostá žena, která žila se svými dvěma sestrami; byly zveřejňovány pouze její fotografie, bližší životopisy nejsou známé.
   K většině zjevení došlo v jejím bytě - moderním nájemním bytě na předměstí Amsterodamu. Obdržela celkem 56 poselství, první těsně před koncem 2. světové války, a poslední 31.5.1959. Jejím mnohaletým zpovědníkem, P. Frehem, a některými bezprostředními svědky byl postupně sestaven soubor dokumentů a odevzdán haarlemskému biskupovi. K prvnímu otištění v holandském originále došlo v r. 1955; o autenticitě nebylo nikdy pochybováno. Každoročně pak docházelo k dalšímu vydání, obohacenému vždy o nová poselství.
   V Amsterodamu Panna Maria rozvádí svoje předcházející poselství (především z La Saletty) do složité mozaiky konkrétních vizí z celého světa. Tyto prorocké vize jsou vyjadřovány zkratkovitými narážkami a symboly a jakoby "filmovými záběry" budoucích událostí, na které opět naráží a navazuje v dalších vizích.

   Ve všech poselstvích se však stále více odhaluje základní plán - rozhodný boj za Nový svět ve znamení jediného ovčince vedeného jediným Pastýřem; tento svět je podmíněn sesláním Svatého Ducha; jeho seslání je však opět podmíněno námi, lidmi - totiž našimi modlitbami - za jeho příchod.
   Poprvé se v poselstvích objevují narážky na druhý příchod samotného Ježíše spolu se Svatou Pannou sem k nám na tuto hmotnou zem.
   Poselství však nezachycují jen sled budoucích událostí světa, národů a Církve, ale přicházejí i s požadavky na mravní zodpovědnost křesťanů a jejich apoštolské povinnosti v moderním světě. Předpokládají tak i hluboký vnitřní přerod Církve a mezníky, které k němu povedou: zejména 2. vatikánský koncil, který v těchto poselstvích patrně nalezl nejednu inspiraci.

   Pro jednotlivá poselství odkazujeme na jiné knihy. Pro nás je důležité, že se zde Panna Maria představuje pod titulem "Paní všech národů" a později jako "Spoluvykupitelka, Prostřednice a Orodovnice". S těmito tituly se setkáváme i na jiných místech zjevení, v této knize je to např. japonská Akita (v části 1-8), která se považuje za pokračování zjevení z Amsterodamu, nebo tento titul uvádí zjevení v Montichiari-Fontanelle (viz část 2-5).
   Panna Maria prohlašuje, že pod tímto titulem, ke kterému je mimořádně velký odpor z protestantské strany (ohrožení pseudo-ekumenismu[2]) i odpor některých nemariánsky zaměřených katolíků tento titul bude před druhým příchodem Páně vyhlášen papežem jako poslední a páté mariánské dogma.

   Jako na živou Boží stopu podle chápání této knihy - tedy s možností sáhnout si nebo promluvit aspoň se svědky, kteří byli Bohem obdařeni mimořádným darem - poselství z Amsterdamu zdánlivě nesplňuje, protože vizionářka zemřela již před několika lety a zbyla po ní jen kniha poselství. Tato domněnka by nebyla správná: jednak existuje kult v Holandsku, jednak se projevuje nepřehlédnutelná spojitost zejména s Církví schválenou Akitou, a nejdůležitějším poselstvím je prohlášení místního biskupa, který prohlásil v lednu 2003 zjevení v Amsterodamu za autentická.


[3] Holandský biskup uznal mariánská zjevení v Amsterodamu

  Amsterdam, 02.06.2002
   Holandský biskup z Haarlemu, Mgr. Jozef Marianus Punt, podle informační agentury APIC uznal pravost zjevení Panny Marie, ke kterým došlo v letech 1945-1961 v jednom amsterodamském kostele. V posledním vydání holandského katolického týdeníku "Katholiek Nieuwsblad" uznal mons. Punt nadpřirozenost asi padesáti zjevení Matky Boží paní Idě Peerdermanové, která byla zaměstnankyní kostela svatého Tomáše Akvinského v Amsterodamu.    


AMSTERDAM 2003[4]

   Ve dnech 7.-9.6.2003 se v Amsterodamu konalo pravidelné setkání s názvem "Den Matky všech národů".
   Setkání se zúčastnilo asi 6.000 poutníků z celého světa, z toho i 4 autobusy ze Slovenska. Slavnostní mši sv. dne 8. června celebroval biskup diecéze Haarlem-Amsterdam Mons. Josef Maria Punt za koncelebrace mnoha biskupů z více zemí. Mezi hlavní přednášky patřila vystoupení duchovního vůdce Rodiny Marie Spoluvykupitelky P. Pavla M. Sigla a metropolity a arcibiskupa Kazachstánu Mons. Tomasze Peta. Přítomný byl i O. biskup Pavel M. Hnilica. Třídenní program dnů Panny Mare všech národů byl završen svatodušní mší svatou všech zúčastněných.   

  [1]

František Press: "Mariánská zjevení a poselství lidem 20. století", str. 64-65; 4. vydání, Mariánské nakladatelství, Brno 1991

[2]

pojmem "pseudo-ekumenismus" zde označujeme současné ekumenické hnutí, které pod pojmem "jednota" vidí jakousi širokou platformu různých teologických názorů a postojů, všemi vzájemně tolerovanou anebo přijímanou, něco jako světová pancírkev. Skutečný ekumenismus naproti tomu vychází z Boží představy o jednotě Církve pod jedním pastýřem a také s jediným nerozporným učením a uvědomuje si, že jednoty nelze dosáhnout lidskými prostředky, ale jen obnovou od samého Boha. Proto spoléhá na modlitbu a očekává dar jednoty jako dar Boží, ne jako dílo lidské.

[3]

http://www.radiovaticana.cz/archiv/zpravy02/06/20.htm

[4]

Anton Selecký in M-Rosa 7/2003, vyd. Magnificat Bratislava 2003stopy@centrum.cz

obsah | předchozí | další
pointer_____________________________________________________________________________________