P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ___________________________________________ sekce_03 / Zázraky na místech, kde se stávají zřídka _________
                                               


ZÁZRAKY NA MÍSTECH, KDE SE STÁVAJÍ ZŘÍDKA

   Takových míst je nespočetné množství. Uvažme například, že pro beatifikaci se požaduje alespoň jeden zázrak na přímluvu svatého, tedy po jeho smrti, a kde jinde, než u jeho hrobu, u jeho mrtvého těla. Můžeme zjednodušit, že každý hrob svatého je oním místem milosti, tou stopou Boží, kde alespoň jedenkrát došlo podle Boží vůle k důkazu, že dotyčný člověk je spasen, že je u Boha a že Bůh slyší jeho přímluvu. Opačně, tato stopa svědčí o existenci Boží.
   Podle frekvence uzdravení sem patří i většina poutních míst a kaplí. Je obvyklé, že i u nich je pramen dobré, "zázračné" vody. Boží působení není ničím ohraničeno a omezeno, Bohu patří celý svět, který stvořil. Tato místa jsou místy větší milosti než jiná, jak mnozí vypozorovali. Už přinejmenším důvodem jejich vzniku byla zázračná událost, uzdravení, vyslyšení prosby. I v těchto různých kapličkách jsou děkovné (votivní) destičky, odložené berle… žádný podvod, jen dík těch, kteří se přesvědčili o Božím milosrdenství.3 - 1     Hroby světců

jsou místa, kde se od prvopočátku shromažďovala Církev k modlitbám a bohoslužbám. Hrob světce byl považován za vstupní bránu do nebe. Skrze tuto bránu přicházely všechny milosti od Boha, které byly vyprošovány prostřednictvím světce, jehož tělo bylo uloženo v hrobu. Na těchto hrobech docházelo a dochází i k vyslyšením a k uzdravením.
Těchto míst je na světě tolik, co je svatých, velice mnoho. Známe jen jména velmi malého počtu svatých a víme o jejich hrobech. Jedno místo milosti, hrob sv. Zdislavy z Lemberka, je v obrazové příloze. Jsou i místa hrobů neznámých svatých. Každý, kdo je spasen, je svatý. Příležitostí k sáhnutí si na Boží činnost je i tady mimořádně mnoho.
Objektivně však počet uzdravení na těchto místech nedosahuje takového počtu jako na významných poutních místech.

 
3 - 2     Poutní místa

jsou místa mimořádných milostí, na kterých se už nějaký div udál. Najdeme je snadno a jsou po naší zemi rozeseta hustě, od významných bazilik po nepatrné kapličky v lesích. Všechny vznikly z nějakého důvody zde a ne jinde. Proč by se prvotní div nesměl opakovat?
Hlavním léčebným artiklem bývá voda z pramene nebo studánky, podobně jako léčí voda v Lurdech nebo jinde mocí, vloženou do ní zvláštním Božím požehnáním.
Několik fotografií z větších i menších českých a moravských poutních míst.

 
obsah | předchozí | další

POZNÁMKY:_________________________________________________________________________________________________________________/