P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   _______________________________________________ sekce_08 / Svědectví trvalé _________
                                               


SVĚDECTVÍ TRVALÉ


8 - 1     Stvořený svět

Nejrozsáhlejší a nepřehlédnutelná stopa Boží - stvořený svět a jeho vrchol, člověk. Přesto si ten, kdo nechce existenci a svrchovanost Boží uznat vymýšlí nepodložené teorie, jimiž svoji nevěru dokládá. Takovou teorií je evoluční teorie, představená světu Darwinem roku 1859. Přestože předkládá pouze hypotézu a dosud nenalezla ani minimum důkazů k potvrzení, všichni ateisté se jí chopili a předkládají ji jako doloženou a prokázanou. Popírání této stopy se stává největším bludem současnosti a přijetí evoluční teorie je zároveň rozhodnutím se proti Bohu. Evoluci a křesťanství nelze sloučit.
Rozsáhlá fotogalerie krás světa.


8 - 2

    Kristovy stopy ve Svaté zemi

Samotná zachovaná místa ve Svaté zemi (Izraeli a Jordánsku) mají nekonečnou výpovědní hodnotu, nicméně jsou to pouhé relikvie. Je dobré si připomínat události z Ježíšova života na těchto místech, protože dodnes nesou pečeť Kristovy přítomnosti. Všechny tyto stopy ve Svaté zemi byly učiněny jen pro to, aby byl člověk vykoupen a aby bylo zničeno nepřátelství hříchu, které ho oddělovalo od Boží lásky. - Tyto stopy Boží zde jsou stopami nekonečné Boží lásky k člověku, která neváhala jít až na potupnou smrt na kříži. Zůstat u pouhé faktografie znamená stopu Boží minout.
Fotogalerie z Izraele. Rejstřík míst podle evangelií a příslušné mapy.


"Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je Pánem nebe i země, je to On Sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka celé lidské pokolení a dal mu bydlet všude na zemském povrchu země. Předem stanovil časová období a položil hranice lidských sídel. A to proto, abychom hledali Boha a abychom se Ho nějakým způsobem mohli dohmatat a nalézt Ho. Vždyť přece není od nikoho z nás daleko. V něm totiž žijeme, hýbeme se a jsme" (Sk 17,24-28).obsah | předchozí | další

POZNÁMKY:_________________________________________________________________________________________________________________/