P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ___________________________________________ sekce_02 / Zázraky na místech, kde se stávají často _________
                                               


ZÁZRAKY NA MÍSTECH, KDE SE STÁVAJÍ ČASTO

   Zde chceme představit Boží stopy, které se projevují zejména uzdravováním těla; je to očividné, lze se o tom snadno přesvědčit, na téměř na všech uvedených místech existují i ambulance a nemocnice, archivy dokumentace a zejména ohlašovny nových uzdravení, kde se lze s uzdraveními druhých lidí přímo seznámit. - Druhým účelem této sekce je nabídka možnosti osobního přesvědčení se - sáhnutí si - pomocí vlastního uzdravení; to přesvědčí nejlépe. A navštívit takové obzvláště milostí obdařené místo není dnes již nic nedostupného.
   Bůh zde nabízí zcela prosté prostředky: obyčejnou vodu z pramene a navíc někdy požehnání, ať kněžské nebo svátostné. To je vše. Dokonce v uzdravení nemusí uzdravovaný ani věřit! Někdo, kdo v ně věří, by však měl být přítomen.
   Církví uznaných uzdravení jako "zázračných" je mimořádně málo vzhledem k celkovému počtu, který jde do desetitisíců, ten zná jen Bůh sám. Přesto se na těchto místech dějí, a to téměř denně. Jak snadno lze vystopovat Boha "při práci"!
   Popisy a počty uzdravení a uzdravených jsou vypreparovány z celkového popisu místa uvedeného v jiné části knihy, snad jen Lurdy se tomu vymykají, protože zde zjevení už ustala. Jinde je uzdravování souběžným Božím divem k spoustě dalších, často dost těžko oddělitelných.
   Mimo uvedená místa sem nesporně patří i Betania ve Venezuele (viz část 1-10) s uzdravováním intenzivním jako v Lurdech.2 - 1     Lourdes - místo zázraků

   Mimořádné místo Boží milosti s více než 7.000 fyzickými uzdraveními za dobu 120 let trvání místa, ze kterých jen 67 uznala Církev jako zázračná. Fotogalerie.

 
2 - 2     Međugorje - místo milosti

   Místo milosti, kde dochází zejména ke změnám života, k uzdravení duší. Vloženo svědectví některých z těch, kteří byli uzdraveni i fyzicky.

 
2 - 3     Fatima - místo zázraků

  Místo s proroctvími pro poslední dobu, kde jsou lidé fyzicky i duchovně uzdravováni. Vloženo svědectví těch, kteří byli uzdraveni.

 
2 - 4     Naju - místo milosti

   Místo, kde Bůh zjevuje svoji lásku v nejvyšší míře všemi druhy zázraků (eucharistické, sluneční, slzy Panny Marie…) a uzdravování. Pozoruhodné cyklické uzdravování a skomírání hlavní vizionářky, obdarované příležitostnými stigmaty. Podrobný popis celého fenoménu a přezkoumávání Církví.

 
2 - 5     Montichiari-Fontanelle

   Místo milosti a uzdravování těla i duše. Podivuhodná socha Marie, Mystické Růže. Léčivý pramen jako zvláštní dar.

obsah | předchozí | další

POZNÁMKY:_________________________________________________________________________________________________________________/