P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   _______________________________________________________________ sekce_01 / zázrak trvalý _________
                                               


ZÁZRAK TRVALÝ

    Listování první sekcí ukazuje podivuhodné trvalé stopy, které Bůh zanechal ve světě, abychom mohli věřit, ale také abychom směli zkoumat, prohlížet, vyšetřovat a aplikovat vědecké poznání správným směrem, aby mohl být Bůh poznáván nejen vírou a srdcem, ale i rozumem, vědeckým poznáním i skutečným "sáhnutím si", jak slibuje název stránek.

    Jsou zde stopy v podobě stále živých Kristových relikvií jako eucharistické zázraky; stopy na plátnech a látkách, vytvořené neznámou technologií a zachované po staletí i tisíciletí; jsou tady i relikvie z ukřižování jako stopa Boží pro zapojení našeho citu, strachu a hrůzyplného poznání křižovací reality; trvalé divy u osob, nad nimiž nemají po smrti přírodní zákony moc a nad nimiž vyhlásil už nyní svrchovanost Bůh, abychom věděli, že je nad nimi a jejich Pánem; podivuhodný pláč, pláč slz krve a vonný olejový pot neživých předmětů (soch, obrazů a jiných věcí) pro naše obrácení a jako náhrada za tvrdost našich srdcí a neschopnost litovat svých hříchů. Pak jsou tu i žijící podoby Krista co se týče jeho ran, nositelé stigmat.

    Tato všechna fakta musí u nevěřícího a ateisty vyvolat pochybnosti a ranit jeho sebevědomou jistotu, že Bůh neexistuje. Takový ať prokáže, že jde o podvod. Když to nebude moci prokázat, ať je natolik čestný a nejen uvěří v Boží existenci, ale vyvodí z toho i praktické závěry pro svůj život, závěry, které ho dovedou do Boží náruče. - Pro věřící je to radostné utvrzení ve víře, že Bůh je, že je skutečně Všemohoucí, Pán nade vším.1 - 1     Existence Církve

Eucharistie pod způsobami chleba a vína se před třinácti stoletími díky pochybnosti kněze změnila na skutečné fyzické Tělo a skutečnou fyzickou Krev Páně. Obojí je uchováváno bez jakékoli ochrany před vlivy vnějšího prostředí, obojí je stále tělem a krví živého Člověka. Vložen protokol a laboratorní mikrosnímky tkáně. Popis události v Lancianu a Orvietu.

 
1 - 2     Eucharistický zázrak v Lancianu

Eucharistie pod způsobami chleba a vína se před třinácti stoletími díky pochybnosti kněze změnila na skutečné fyzické Tělo a skutečnou fyzickou Krev Páně. Obojí je uchováváno bez jakékoli ochrany před vlivy vnějšího prostředí, obojí je stále tělem a krví živého Člověka. Vložen protokol a laboratorní mikrosnímky tkáně.
Popis události v Lancianu a Orvietu.

 
1 - 3     Turínské plátno

Je prokázáno, že Turínské Plátno je autentické pohřební plátno, do kterého byl uložen mrtvý Spasitel. Rozbory, snímky, cesta, kterou se plátno dostalo z Jeruzaléma do Turína.

 
1 - 4     Rouška z Ovieda

Druhá část pohřebního Plátna, kterou byla ovinuta Hlava a jejíž osudy měly oddělenou historii od Plátna.
Fotografie, rozbory.

 
1 - 5     Bazilika Svatého Kříže Jeruzalémského

V bazilice Svatého Kříže Jeruzalémského se uchovávají autentické relikvie umučení Páně, a to tabulka z kříže, hřeb a část dřeva kříže.
Fotografie a popisy.

 
1 - 6     Guadalupe

Pozoruhodná relikvie s vyobrazením skutečné události v čočce oka Panny Marie, zobrazené na rákosové tilmě staré 400 let a vytvořené neznámou prostorovou technikou, stejnou jako u Turínského Plátna a Roušky z Ovieda.
Fotografie, rozbory a popisy, životopis sv. Juana Diega.

 
1 - 7     Mrtví bez porušení rozkladem

Někteří svatí nepodléhají biologickému zákonu, který stanovuje, že mrtvé tělo se opět rozloží na základní ústrojné látky a splyne s materií světa.
Snímky a popisy těl sv. Patera Pia, sv. Bernadetty Soubirous, sv. Kateřiny Labouré.

 
1 - 8     Sochy a obrazy Madony a svatých, plačící čiré a
     nebo slzy krve nebo potící vonný olej

Dnes je registrováno přes 360 Mariiných soch, které občas nebo trvale roní slzy, ať čiré, nebo slzy krve, anebo se sochy či obrazy potí vonným olejem, který vytéká i ve velkých množstvích. Jev byl pozorován i u soch Krista a některých svatých.
Seznam některých míst a fotografie soch a lokalit.

 
1 - 9     Medugorje - tekutina prýštící z kovového těla
     ukřižovaného Pána

Fenomén z poslední doby, který upozorňuje na neustálé utrpení Krista, které Golgotou neskončilo.
Fotogalerie, rozhovory s předními metalurgy.

 
1 - 10     Stigmatizovaní lidé

Nejenom sv. František z Assisi, sv. Terezie z Avily nebo sv. Pater Pio byli obdařeni stigmaty, ale i v současnosti žije více než 10 lidí, které Bůh obdařil ranami svého Syna. Tato stigmata jsou různá: skrytá, zjevná, trvalá i objevující se periodicky nebo ve význačné dny církevního roku.
Snímky některých nositelů.

obsah | předchozí | další

POZNÁMKY:_________________________________________________________________________________________________________________/