P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ___________________________________________ sekce_09 / Svědectví odvozené _________
                                               


SVĚDECTVÍ ODVOZENÉ


9 - 1     Katedrála, bazilika, kostel

V každém městě a obci existuje nepřehlédnutelná mimořádně krásná stavba, dominanta, která k sobě poutá pohledy věřících i nevěřících. Je to místo, kde se konají pravidelně služby Boží, kde se slouží mše svaté a kde trvale ve svatostánku přebývá Bůh.
Fotogalerie.


9 - 2

    Poutní kostel, kaple

Na některých místech Bůh dovolil mimořádný div, zázrak. Poděkování za tuto milost bylo obvykle základem pro stavbu děkovné kaple nebo poutního místa, kam si milosti přicházejí vyprosit i ostatní lidé. Existují rozsáhlé poutní komplexy s bazilikou, několika kaplemi, spravované vlastní duchovní správou, u nichž je i klášter a charitativní zařízení sociální péče a různé ústavy, anebo je to i malé místo s kapličkou v lesích, kde se s Bohem lidé setkávají intimněji v kráse přírody.
Fotogalerie.


9 - 3

    Boží muka, obrazy a obrázky

Ať se hneme kamkoli, ve městě, na vesnici nebo v polích a lesích, všude nás v našich krajích doprovázejí lidové stavby s náboženskými motivy. Postavili je zbožní lidé, aby je i nás, kolemjdoucí, upozorňovaly na to, co Boží Syn pro nás vytrpěl, na lásku jeho Matky k Ježíšovi a k nám, jeho dětem, nebo obrazy svatých, které mají povzbuzovat v následování dokonalosti světců (vídáme sochy sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého, soška Pražského Jezulátka, témata Piety, Zvěstování a jiná).
Fotogalerie různorodosti projevů lidové lásky.


9 - 4

    Kopie staveb - Kříž, Křížová cesta, Getsemanská zahrada,
    Kalvárie, Pieta, Svaté schody, Ecce homo, Boží hrob, Betlém,
    Loreta, Porciunkula

Nejenom volné zpracování náboženského tématu do uměleckého díla je Boží stopou, ale touha člověka vede ke zhotovování si co nejpřesnějších kopií míst, která jsou místně vzdálená, ale srdcem blízká. Některá nejsou trvale vystavená, ale jen sezónně podle liturgického období. Některé stavby staví i ti, kteří v Boha nevěří (jaká ironie - třeba betlémy).
Fotogalerie


9 - 5

    Hřbitov

Posvěcené místo, kam ukládáme naše blízké. Zde končí fyzický běh člověka, duše už je u Boha. Hřbitov je stopou, která připomíná konečnost lidského života na zemi. Je branou lásky k bližnímu, který se očišťuje v očistci a za nějž můžeme přinášet oběti, modlitby a odpustky. Stává se tak bránou milosrdenství k církvi trpící.
Ilustrační fotogalerie.


9 - 6

    Zvony a varhany

Akustická Boží stopa s jednoznačným významem.
Ilustrační fotogalerie.


9 - 7

    Posvěcené předměty - růžence, medailky, škapulíře
    Svátostiny - svěcená voda, křída, svíce

Svátostiny a posvěcené předměty jsou dennodenní potřebou věřícího. Kousek z katechismu.


9 - 8

    Neděle, svátek, letopočet

Den pro Boha, červená stopa v kalendáři.

obsah | předchozí | další

POZNÁMKY:_________________________________________________________________________________________________________________/